Postcode 5126 in cijfers en grafieken | AlleCijfers.nl (2024)

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 5126 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Postcode5126Gebied2023
Adressen met postcode4.247Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.720Aantal2023
Panden3.693Aantal2023
Percelen2.844Aantal2023
Omgevingsadressendichtheid723Gemiddelde2022
Stedelijkheid4Categorie2022
Huisnummer start1Aantal2023
Huisnummer eind179Aantal2023
Soort huisnummers reeksGemengdtekst2023
Aantal openbareruimtes156Aantal2023
Centrum(548178.5582831069, 6716876.1078229975)Geometrie2023
Postcode45126Gebied2023
Soort regioPostcode4Categorie2023
GemeentecodeGM0784Gebied2023
GemeentenaamGilze en RijenGebied2023
ProvinciecodePV30Gebied2023
ProvincienaamNoord-BrabantGebied2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het postcodegebied 5126. De gebiedsafbakening van postcodes kan in de tijd wijzigen als gevolg van nieuwbouw, sloop en wijzigingen van gebouwen en openbare ruimtes binnen het gebied van de postcode 5126. Een postcodegebied kan bestaan uit enkel even huisnummers, uit alleen oneven huisnummers of uit zowel even als oneven huisnummers. Dit wordt aangegeven met de ‘soort huisnummers reeks’. En een postcodegebied kan in één of meerdere openbare ruimtes voorkomen. Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, stoep of trottoir zijn. Het kan ook gebieden betreffen die tussen gebouwen liggen, zoals binnenplaatsen. Het aantal openbare ruimtes geeft aan of een postcode in slechts één of in meerdere openbare ruimtes voorkomt. Met postcode5 wordt het numerieke deel van de postcode en de eerste letter bedoeld, dit zijn 5 posities. Met postcode4 wordt het numerieke deel van de postcode bedoeld.

InwonersWaardeEenheidJaar
Inwoners8.460Aantal2023
Mannen4.365Aantal2023
Vrouwen4.090Aantal2023
0 tot 15 jaar1.325Aantal2023
15 tot 25 jaar1.070Aantal2023
25 tot 45 jaar1.945Aantal2023
45 tot 65 jaar2.290Aantal2023
65 jaar of ouder1.830Aantal2023
Geboorte totaal95Aantal2021

De inwonersaantallen voor het postcodegebied 5126 worden op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners. Bij minder dan vijf inwoners worden er geen gegevens weergegeven. Dit is gedaan in verband met de geheimhoudingsregels uit de AVG. Geboorte totaal toont het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in het postcodegebied 5126. Levendgeborenen zijn kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens3.285Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens995Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens2.290Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen1.140Aantal2022
Meerpersoonshuishoudens met kinderen1.150Aantal2022
Huishoudens eenouder kinderen220Aantal2022
Huishoudens twee ouders kinderen930Aantal2022
Gemiddelde huishoudgrootte2,30Gemiddelde2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,26Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte eenpersoonshuishoudens1,00Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens met kinderen3,63Gemiddelde2023
Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens zonder kinderen2,01Gemiddelde2023

Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.

InkomenWaardeEenheidJaar
Mediaan huishoudinkomen40-60 middenCategorie2019
Gemiddeld huishoudinkomen€32.500Gemiddelde2020
% laag huishoudinkomen36%Percentage2020
% hoog huishoudinkomen22%Percentage2020
Inwoners met WW bijstand AO uitkering400Aantal2022

De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.

WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.455Aantal2022
Niet bewoonde woningen165Aantal2022
Meergezinswoningen450Aantal2022
% Huurwoningen40%Percentage2022
% Koopwoningen60%Percentage2022
Huurwoningen corporatie990Aantal2022
Gemiddelde WOZ waarde€326.000Euro2022
WOZ klasse€300.000 tot €350.000Euro2022
Woningen voor 1945525Aantal2022
Woningen 1945 tot 1965515Aantal2022
Woningen 1965 tot 1975535Aantal2022
Woningen 1975 tot 1985560Aantal2022
Woningen 1985 tot 1995555Aantal2022
Woningen 1995 tot 2005250Aantal2022
Woningen 2005 tot 2015340Aantal2022
Woningen 2015 en later170Aantal2022

De getoonde cijfers over woningen in het postcodegebied 5126 komen van het CBS en zijn aangevuld met extra woningdata van het Kadaster. Het CBS leidt de cijfers over de woningvoorraad af uit de BAG. Het CBS definieert een woning als een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan in totaal vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.

MigratieWaardeEenheidJaar
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst80%Percentage2022
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst0%Percentage2022
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa0%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst0%Percentage2022
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa10%Percentage2022
% Nederlandse achtergrond80%Percentage2021
% Westerse migratie achtergrond10%Percentage2021
% Niet-westerse migratie achtergrond10%Percentage2021
Totaal inwoners naar achtergrond8.455Aantal2023
Nederlandse achtergrond6.865Aantal2023
Met migratieachtergrond1.590Aantal2023
Migratieachtergrond Afrika305Aantal2023
Migratieachtergrond Amerika85Aantal2023
Migratieachtergrond Azië705Aantal2023
Migratieachtergrond Europa495Aantal2023
Migratieachtergrond Europese Unie400Aantal2023
Migratieachtergrond Oceanië0Aantal2023
Migratieachtergrond Antillen15Aantal2023
Migratieachtergrond België155Aantal2023
Migratieachtergrond Duitsland90Aantal2023
Migratieachtergrond Indonesië65Aantal2023
Migratieachtergrond Marokko20Aantal2023
Migratieachtergrond Polen85Aantal2023
Migratieachtergrond Suriname25Aantal2023
Migratieachtergrond Turkije45Aantal2023
Niet-westerse migratieachtergrond1.060Aantal2023
Overige niet-westerse migratieachtergrond955Aantal2023
Overige westerse migratieachtergrond135Aantal2023
Westerse migratieachtergrond530Aantal2023

De onderwerpen binnen de categorie migratie gaan over de herkomst van personen. Iemands herkomst geeft weer in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. De herkomst van personen die in Nederland geboren zijn, wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.

EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld aardgasverbruik per woning1.460Gemiddeld jaarverbruik in m³2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning3.180gemiddeld jaarverbruik in kWh2021
Energielabels Definitief2.053Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.612Aantal2023
Energielabels Onbepaald582Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++3Aantal2023
Energielabels A+++51Aantal2023
Energielabels A++33Aantal2023
Energielabels A+33Aantal2023
Energielabels A781Aantal2023
Energielabels B497Aantal2023
Energielabels C1.132Aantal2023
Energielabels D342Aantal2023
Energielabels E129Aantal2023
Energielabels F244Aantal2023
Energielabels G419Aantal2023

De onderwerpen in de categorie energie geven aan wat het gemiddelde energieverbruik per jaar in het postcodegebied 5126 is en hoeveel panden in het postcodegebied 5126 welk type energielabel hebben. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. De data over energieverbruik komt van het CBS, de data over energielabels komt van de RVO.

Pand bouwperiodeWaardeEenheidJaar
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190068Aantal2023
Panden 1900 tot 1925203Aantal2023
Panden 1925 tot 1950428Aantal2023
Panden 1950 tot 1970817Aantal2023
Panden 1970 tot 1980674Aantal2023
Panden 1980 tot 1990636Aantal2023
Panden 1990 tot 2000389Aantal2023
Panden 2000 tot 2010392Aantal2023
Panden 2010 tot 2020324Aantal2023
Panden 2020 en later294Aantal2023

De pand bouwperiode toont het percentage van de adressen in in het postcodegebied 5126 dat in de BAG data van het Kadaster in een bepaalde periode gebouwd is.

WoningtypeWaardeEenheidJaar
Woningtype appartement506Aantal2023
Woningtype tussen of geschakelde woning1.113Aantal2023
Woningtype hoekwoning606Aantal2023
Woningtype tweeonder1kap570Aantal2023
Woningtype vrijstaande woning925Aantal2023
Woningtype standplaats1Aantal2023
Woningtype ligplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype niet van toepassing526Aantal2023

Het woningtype toont het percentage van de adressen dat in de BAG data van het Kadaster een bepaald woningtype heeft. De woningtyperingbestaat uit de volgende typen woningen:appartement,hoekwoning,twee-onder-één-kapwoning,tussen- of geschakelde woning,vrijstaande woning. Het type woning is geografisch-algoritmisch bepaald.

Nabijheid gezondheidszorgWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktjk - afstand0,80Kilometer2020
Huisartsenpost - afstand10,90Kilometer2020
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM1Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM2Aantal2020
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM2Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand11,20Kilometer2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM0Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM0Aantal2020
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM5Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand11,20Kilometer2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM0Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM0Aantal2020
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM6Aantal2020
Apotheek - afstand6,50Kilometer2020

Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5126. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5126 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5126 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5126 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook het overzicht van data over de gezondheidszorg en de gezondheid van inwoners op AlleCijfers.

Nabijheid winkelsWaardeEenheidJaar
Supermarkt - afstand0,80Kilometer2020
Supermarkt - aantal 1 KM1Aantal2020
Supermarkt - aantal 3 KM2Aantal2020
Supermarkt - aantal 5 KM2Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - afstand0,80Kilometer2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM5Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM6Aantal2020
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM6Aantal2020
Warenhuis - afstand7,20Kilometer2020
Warenhuis - aantal 5 KM0Aantal2020
Warenhuis - aantal 10 KM3Aantal2020
Warenhuis - aantal 20 KM20Aantal2020

Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5126. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5126 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5126 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5126 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.

Nabijheid HORECAWaardeEenheidJaar
Café - afstand1,40Kilometer2020
Café - aantal 1 KM0Aantal2020
Café - aantal 3 KM2Aantal2020
Café - aantal 5 KM2Aantal2020
Cafetaria - afstand0,70Kilometer2020
Cafetaria - aantal 1 KM3Aantal2020
Cafetaria - aantal 3 KM4Aantal2020
Cafetaria - aantal 5 KM5Aantal2020
Hotel - afstand0,90Kilometer2020
Hotel - aantal 5 KM2Aantal2020
Hotel - aantal 10 KM5Aantal2020
Hotel - aantal 20 KM52Aantal2020
Restaurant - afstand0,70Kilometer2020
Restaurant - aantal 1 KM4Aantal2020
Restaurant - aantal 3 KM6Aantal2020
Restaurant - aantal 5 KM9Aantal2020

Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5126. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5126 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5126 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5126 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.

Nabijheid kinderopvangWaardeEenheidJaar
Buitenschoolse opvang - afstand0,80Kilometer2020
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM2Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM3Aantal2020
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM4Aantal2020
Kinderdagverblijf - afstand0,80Kilometer2020
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM2Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM3Aantal2020
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM5Aantal2020

Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5126. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5126 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5126 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5126 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont.Bekijk ook het overzicht van kinderopvanglocaties per gemeente op AlleCijfers.

Nabijheid onderwijsWaardeEenheidJaar
Basisschool - afstand0,90Kilometer2020
Basisschool - aantal 1 KM1Aantal2020
Basisschool - aantal 3 KM2Aantal2020
Basisschool - aantal 5 KM3Aantal2020
Voortgezet onderwijs - afstand7,40Kilometer2020
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM0Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM0Aantal2020
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM3Aantal2020
VMBO - afstand6,80Kilometer2020
VMBO - aantal 3 KM0Aantal2020
VMBO - aantal 5 KM0Aantal2020
VMBO - aantal 10 KM5Aantal2020
HAVO VWO - afstand6,80Kilometer2020
HAVO VWO - aantal 3 KM0Aantal2020
HAVO VWO - aantal 5 KM0Aantal2020
HAVO VWO - aantal 10 KM6Aantal2020

Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5126. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5126 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5126 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5126 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook heel veel data over het onderwijs op AlleCijfers.

Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Oprit - afstand1,40Kilometer2020
Treinstation - afstand11,20Kilometer2020
Overstapstation - afstand6,60Kilometer2020
Bibliotheek - afstand1,00Kilometer2020
Brandweer - afstand1,30Kilometer2020

Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5126. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5126 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5126 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5126 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.

Nabijheid cultuurWaardeEenheidJaar
Poppodium - afstand11,60Kilometer2020
Podiumkunsten - afstand10,90Kilometer2020
Podiumkunsten - aantal 5 KM0Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 10 KM0Aantal2020
Podiumkunsten - aantal 20 KM12Aantal2020
Museum - afstand11,00Kilometer2020
Museum - aantal 5 KM0Aantal2020
Museum - aantal 10 KM0Aantal2020
Museum - aantal 20 KM9Aantal2020

Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5126. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5126 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5126 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5126 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.

Nabijheid overigWaardeEenheidJaar
Attractiepark - afstand10,50Kilometer2020
Attractiepark - aantal 10 KM0Aantal2020
Attractiepark - aantal 20 KM11Aantal2020
Attractiepark - aantal 50 KM24Aantal2020
Zwembad - afstand8,00Kilometer2020
Kunstijsbaan - afstand11,30Kilometer2020
Bioscoop - afstand10,90Kilometer2020
Bioscoop - aantal 5 KM0Aantal2020
Bioscoop - aantal 10 KM0Aantal2020
Bioscoop - aantal 20 KM7Aantal2020
Sauna - afstand8,80Kilometer2020
Zonnebank - afstand7,30Kilometer2020

Het CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 5126. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 5126 beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 5126 gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 5126 binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de definities van de verschillende dichtheidsmaten.

LeeftijdenWaardeEenheidJaar
0 tot 5 jaar435Aantal2023
5 tot 10 jaar460Aantal2023
10 tot 15 jaar430Aantal2023
15 tot 20 jaar555Aantal2023
20 tot 25 jaar515Aantal2023
25 tot 30 jaar465Aantal2023
30 tot 35 jaar540Aantal2023
35 tot 40 jaar480Aantal2023
40 tot 45 jaar460Aantal2023
45 tot 50 jaar470Aantal2023
50 tot 55 jaar565Aantal2023
55 tot 60 jaar645Aantal2023
60 tot 65 jaar610Aantal2023
65 tot 70 jaar495Aantal2023
70 tot 75 jaar495Aantal2023
75 tot 80 jaar385Aantal2023
80 tot 85 jaar260Aantal2023
85 tot 90 jaar125Aantal2023
90 tot 95 jaar55Aantal2023
95 jaar of ouder15Aantal2023
15 tot 70 jaar5.800Aantal2023

Gegevens over het aantal inwoners naar leeftijdscategorie in het postcodegebied 5126.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Alleenstaande1.030Aantal2023
Ouder in eenouderhuishouden220Aantal2023
Overig lid huishouden85Aantal2023
Partner in paar met kind(eren)1.870Aantal2023
Partner in paar, geen kind(eren)2.295Aantal2023
Persoon in institutioneel huishouden905Aantal2023
Persoon in particulier huishouden7.555Aantal2023
Thuiswonend kind2.055Aantal2023
Totaal personen8.460Aantal2023

De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in het postcodegebied 5126.

VoertuigenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsauto Aardgas0Aantal2023
Bedrijfsauto Benzine43Aantal2023
Bedrijfsauto Diesel654Aantal2023
Bedrijfsauto Elektriciteit0Aantal2023
Bedrijfsauto Hybride0Aantal2023
Bedrijfsauto LNG0Aantal2023
Bedrijfsauto LPG12Aantal2023
Bedrijfsauto Waterstof0Aantal2023
Bromfiets Benzine519Aantal2023
Bromfiets Diesel0Aantal2023
Bromfiets Elektriciteit45Aantal2023
Bus Aardgas0Aantal2023
Bus Diesel0Aantal2023
Bus Elektriciteit0Aantal2023
Bus Hybride0Aantal2023
Bus Waterstof0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Benzine27Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Diesel0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig Elektriciteit0Aantal2023
Driewielig motorrijtuig LPG0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Benzine18Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Diesel236Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker Elektriciteit0Aantal2023
Land- of bosbouwtrekker LNG0Aantal2023
Mobiele machine Diesel0Aantal2023
Mobiele machine Elektriciteit0Aantal2023
Motorfiets Benzine494Aantal2023
Motorfiets Elektriciteit0Aantal2023
Motorfiets met zijspan Benzine0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Aardgas0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Benzine0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Diesel62Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Elektriciteit13Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid Hybride0Aantal2023
Motorrijtuig met beperkte snelheid LPG0Aantal2023
Personenauto Aardgas0Aantal2023
Personenauto Alcohol0Aantal2023
Personenauto Benzine3.691Aantal2023
Personenauto Diesel355Aantal2023
Personenauto Elektriciteit92Aantal2023
Personenauto Hybride187Aantal2023
Personenauto Hybride met stekker24Aantal2023
Personenauto LPG54Aantal2023
Personenauto Waterstof0Aantal2023

De data over auto's en andere motorvoertuigen in in het postcodegebied 5126 omvat het aantal voertuigen per voertuigsoort en per type energiebron per gebied. Deze gegevens worden maandelijks aan onze dataverzameling toegevoegd op basis van de datasets met regionale voertuigdata.

Postcode 5126 in cijfers en grafieken | AlleCijfers.nl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated:

Views: 6689

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.