Radio DJ Lex Gaarthuis: "Als ik IJmuiden binnenrijd, is het rauw mooi" (2024)

IJMUIDEN

3 oktober 2020, 08.00 uur · Aangepast 3 oktober 2020, 09.36 uur · Door: Ruth Oei

IJMUIDEN - Lex Gaarthuis werd op 1 november 1983 geboren in IJmuiden, maar groeide op in Santpoort-Noord. Inmiddels woont de radio DJ in de Betuwe. "Niet alleen vanwege de rust, maar ook omdat de huizenprijzen in IJmuiden zo hoog zijn."

Gaarthuis heeft veel leuke herinneringen aan zijn jeugd in IJmuiden, zijn opa komt daar vaak in voor. "Ik mocht als klein jochie altijd bij opa achterop de fiets en dan gingen we samen naar de sluizen en daarna met het pontje naar de Kop van de Haven. Het fietsritje eindigde altijd met een ijsje bij de snackkraam bij de pont."

De liefde voor muziek ontstond bij Gaarthuis tijdens zijn middelbare schooltijd, die hij doorbracht op het Gymnasium Felisenum in Velsen Zuid. "Ik had samen met een paar klasgenootjes een bandje, Mayday. Tijdens de lessen bedachten we liedjes, de teksten schreven we op briefjes en dat ging dan de klas rond." Zijn voormalige bandleden wonen allemaal nog steeds in de IJmond.

Tien jaar lang zat Gaarthuis in het bandje en traden ze op in de regio, zoals het Patronaat in Haarlem en het Witte Theater in IJmuiden. "Mijn carrière als radio DJ is ook per toeval tijdens een van onze bandoptredens in het Witte Theater ontstaan. Ik liep per ongeluk de verkeerde ingang binnen en daar zat de lokale radio, Super FM. Ik was op tijd, dus ik bleef even hangen. Dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met radio maken."

"Bij opa achterop de fiets, samen naar de Kop van IJmuiden"

Gaarthuis, die inmiddels getrouwd is met zijn jeugdliefde en vader is van een zoontje van bijna acht en een dochtertje van bijna vijf, komt nog regelmatig terug naar de IJmond. Zijn ouders, broer en zus wonen nog in Santpoort-Noord, zijn grootouders wonen nog steeds in IJmuiden. "Mijn opa en oma wonen al jaren boven de Dekamarkt in IJmuiden, mijn opa was ook de allereerste chef bij die Dekamarkt. Mijn opa is bekender dan ik in IJmuiden."

Gaarthuis heeft uiteindelijk bij diverse lokale radiostations gewerkt, van Super FM in Velsen tot de lokale stations van Bloemendaal, Heiloo en Beverwijk. In die tijd stopte hij ook met muziek maken. "Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik beter was in radio maken, dan in muziek maken. Niet dat ik niet goed was, maar niet goed genoeg om het ver te schoppen in de muziekindustrie."

Tekst gaat door onder de foto slideshow

 • Radio DJ Lex Gaarthuis: "Als ik IJmuiden binnenrijd, is het rauw mooi" (1)

  Bij opa achterop de fiets

 • Radio DJ Lex Gaarthuis: "Als ik IJmuiden binnenrijd, is het rauw mooi" (2)

  Op het pontje

 • Radio DJ Lex Gaarthuis: "Als ik IJmuiden binnenrijd, is het rauw mooi" (3)

  Lex met zijn opa

 • Radio DJ Lex Gaarthuis: "Als ik IJmuiden binnenrijd, is het rauw mooi" (4)

  Lex als tiener in bandje Mayday

Om bij de lokale radiostations aan de slag te kunnen was voor Gaarthuis niet moeilijk, omdat dit valt onder vrijwilligerswerk. Een betaalde carrière bij de landelijke radio bleek minder eenvoudig. "Ik heb tientallen demobandjes gestuurd naar onder andere 538 en 3FM, maar kreeg net zoveel afwijzingen terug. Ik denk wel een stuk of veertig, als het niet meer is."

Uiteindelijk was het 100% NL waar Gaarthuis werd uitgenodigd voor een gesprek en vervolgens ook werd aangenomen, hij was toen 21. Daarna heeft hij gewerkt bij Slam FM, 3FM, terug naar 100% NL en sinds drie jaar werkt hij bij Radio 10, waar hij een late night show presenteert.

"Ik heb tientallen demobandjes gestuurd, en kreeg net zoveel afwijzingen terug"

In februari van dit jaar kwam Gaarthuis in opspraak met het carnavalslied 'Voorkomen is beter dan Chinezen' dat ging over de uitbraak van het coronavirus in China. De tekst waarin zinnen als 'Vreet geen Chinees, dan heb je niets te vrezen' in voorkwamen, resulteerde in een aangifte tegen Gaarthuis. Na de ontstane ophef boden de directie van Radio 10 en Gaarthuis hun excuses aan en de zaak is inmiddels geseponeerd. Het OM kwam na onderzoek tot de conclusie dat de tekst niet kwetsend was bedoeld, maar satirisch.

Gaarthuis wil hier niet te veel over kwijt. "Er is al zoveel over gezegd, meer kan ik er simpelweg niet aan toevoegen."

"De feestweek in Santpoort, dat was elk jaar vaste prik"

Terugkomend op zijn geboorteplaats IJmuiden, is het het aangezicht van het dorp dat hem raakt. "Als ik IJmuiden binnenrijd, die haven, het is zo rauw mooi."

Ook de Lange Nieuwstraat vindt Gaarthuis karakteristiek voor IJmuiden. "Twintig jaar geleden zag het er exact zo uit." Ook aan zijn jeugd in Santpoort-Noord heeft hij mooie herinneringen. "De feestweek, dat was elk jaar vaste prik."

Wanneer Gaarthuis met zijn vrouw en kinderen in IJmuiden is, gaan ze vaak naar het strand. "Nu ik in de Betuwe woon, ga ik vaker naar het strand dan toen ik op mezelf woonde in IJmuiden. Terwijl ik destijds op steenworp afstand van het strand woonde."

Lees ook

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [emailprotected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [emailprotected]

Radio DJ Lex Gaarthuis: "Als ik IJmuiden binnenrijd, is het rauw mooi" (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 5549

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.